teleporady
Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna

W ramach podpisanej umowy z NFZ oferujemy naszym pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego, internisty lub pediatry),
opiekę pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, itp.
 punkt pobrań - pobieranie materiałów do analiz laboratoryjnych w każdy wtorek i czwartek od 7.30 do 9.30 oraz w środy od 7.30 do 9.00

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania specjalistyczne, do szpitala, na rehabilitację, leczenie uzdrowiskowe lub też do innego lekarza specjalisty.

Jeśli chcesz korzystać z naszych usług powinieneś dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej poprzez wypełnienie stosownych deklaracji, dostępnych w każdej z naszych rejestracji. Pomocą w prawidłowym wypełnieniu deklaracji służą pracownicy rejestracji.

1. Pobierz i wypełnij deklarację:

lekarz

poz_lekarz


pielęgniarka

poz_pielegniarka


położna

poz_polozna

 

2. Złóż deklarację osobiście w naszej przychodni

Jako pacjent masz prawo do bezpłatnego wyboru podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w roku. Wyboru lub zmiany możesz dokonać bezpośrednio w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w NFZ, ani informować swoją poprzednią placówkę.

Nasi Pacjenci poza konsultacjami w ramach POZ maja możliwość korzystania z opieki specjalistycznej lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, rehabilitacji, chirurgii dnia jednego i pozostałych usług oferowanych przez placówki Aktywnego Centrum Zdrowia na podstawie zawartych umów z NFZ lub odpłatnie.

Skontaktuj się z nami:

tel: 71 344 91 44

e-mail: info@emc-sa.pl

 

 

Informacja i rejestracja

" "