teleporady
Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne

EKG 

EKG spoczynkowe

Podstawowe informacje

Elektrokardiogram - zwykle nazywany EKG - to obraz elektrycznej aktywności serca, rejestrowany przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i kończyn. Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób, które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca, a przede wszystkim wykryć zaburzenia jego rytmu (wszelkie arytmie) Badanie tylko w części przypadków pozwala rozpoznać zawał czy chorobę wieńcową. Może być wykonane w gabinecie lekarskim, przychodni albo przy łóżku chorego.

W czasie badania pacjent ułożony jest w pozycji leżącej z odkrytymi kończynami i klatką piersiową. Elektrody przymocowuje się na kończynach górnych i dolnych oraz klatce piersiowej przy pomocy specjalnych uchwytów lub przyssawek. Żel,  którym skóra smarowana   jest   przed   założeniem   elektrod,   zwiększa   przewodzenie   pobudzeń elektrycznych. Podczas badania należy pozostać w bezruchu, ponieważ skurcze mięśni zaburzają zapis. Wynik w postaci graficznego wykresu    jest interpretowany przez lekarza.

USG, Ultrasonografia

USG to nieinwazyjna, atraumatyczna metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Metoda ta wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków, przy założeniu stałej prędkości fali w różnych tkankach równej 1540 m/s.

Jednym z bardzo popularnych obecnie zastosowań ultrasonografii jest USG naczyń krwionośnych z wykorzystaniem zjawiska Dopplera. USG dopplerowskie pozwala na ocenę prędkości oraz kierunku przepływu krwi w naczyniach. Jako metoda całkowicie nieinwazyjna jest obecnie najpopularniejszym typem badania naczyń pozwalającym na dokładną ocenę zmian w zdecydowanej większości przypadków. Metoda wykorzystywana jest np w skleroterapii.

Nasze pracownia USG wykonujr następujące badania:

USG Doppler naczyń
USG Doppler serca
USG Doppler tętnic kończyn dolnych
USG Doppler tętnic szyjnych
USG Doppler żył kończyn dolnych
USG Jamy brzusznej niemowląt
USG Szyi
USG dołu podkolanowego
USG ginekologicznie
USG jamy brzusznej lub układ moczowy
USG jąder
USG nerek
USG niemowląt - tarczyca, węzły chłonne, zmiany
USG piersi
USG prostaty
USG pęcherza moczowego
USG stawu kolanowego
USG stawu obojczykowo-barkowego
USG stawu ramiennego
USG stawu łokciowego
USG tarczycy

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "