teleporady

Oddział Neonatologiczny

Ordynator: lek. med. Mariola Tunik 
Położna koordynująca: Janina Szymacha

Sprawujemy profesjonalną opiekę medyczną nad noworodkami, które wymagają leczenia lub kompleksowej diagnostyki. Dzieci wracają do zdrowia pod czujnym okiem personelu medycznego, w komfortowych warunkach. Zapewniamy pełny zakres badań przesiewowych. Dodatkowo oddział uczestniczy w programie „Szkoła Matek i Ojców”. Przy oddziale funkcjonuje bezpłatna Poradnia Laktacyjna.

Porady Laktacyjne Małgorzata Mika

" "