teleporady

Poradnia Neurologiczna Dziecięca

Lekarz

  • lek. Władysław Skiwski

Poradnia neurologiczna dziecięca w Piasecznie (koło Warszawy) zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży takich jak: wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego, opóźnienia rozwojowe niemowląt i małych dzieci, uszkodzenia okołoporodowe, trudności szkolne, zaburzenia psychogenne, bóle głowy, padaczki i inne zaburzenia napadowe oraz stany po urazach głowy.

CZYM ZAJMUJE SIĘ LEKARZ NEUROLOG DZIECIĘCY?

Neurolog dziecięcy to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób układu nerwowego, obwodowego i ośrodkowego. Neurolog dziecięcy zajmuje się również dziećmi po wypadkach czy chorobach, które wprowadziły zmiany do układu nerwowego. Mogą to być zmiany tymczasowe, np. uszkodzenia odwracalne, przy których niezbędna jest regularna kontrola, stosowanie odpowiedniej farmakoterapii i/lub dodatkowej terapii rehabilitacyjnej. Pacjentami neurologa dziecięcego są noworodki oraz dzieci do 18 roku życia.

JAKIE CHOROBY LECZY NEUROLOG DZIECIĘCY?

Neurolog dziecięcy diagnozuje choroby genetyczne wynikające z wady urodzeniowej jak również
z wady rozwojowej. Określa postępowanie w przypadku schorzeń wynikających z przyjmowania określonych leków lub też będących powikłaniami chorób, które dziecko przeszło. Zajmuje się również problemami nabytymi na skutek urazów mechanicznych. Leczy choroby neurologiczne wieku rozwojowego, w tym porażenia mózgowego, niedowładów i paraliżu, bólów głowy, zespołów bólowych, chorób infekcyjnych, urazów nerwowych.

JAKIE WĄTPLIWOŚCI POMOŻE NAM ROZWIAĆ NEUROLOG DZIECIĘCY?

Wizytę u neurologa dziecięcego można zaplanować już wówczas, gdy w wyniku badań prenatalnych stwierdzono u płodu wadę układu nerwowego lub zachodzi podejrzenie występowania nieprawidłowości tego układu. Do tego specjalisty udajemy się również, gdy w zachowaniu lub wyglądzie dziecka coś nas niepokoi. Powinniśmy niezwłocznie zgłosić się na wizytę w przypadku, gdy:

·         noworodek urodził się ze schorzeniami układu nerwowego

·         stwierdzona została asymetria w ułożeniu ciała

·         występują problemy z raczkowaniem u niemowlęcia np. kicanie

·         dziecko uległo urazowi głowy podczas zabawy lub w wyniku wypadku i obserwujemy zaburzenia wzroku, słuchu, mowy a także pamięci.

·         dziecko skarży się na bóle głowy i sztywność karku (w trakcie lub po infekcji)

·         zauważamy u dziecka problemy z koncentracją, nadpobudliwością, agresywnymi reakcjami.

CZY POTRZEBNE JEST SKIEROWANIE DO LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO

Nie jest potrzebne skierowanie do lekarza neurologa dziecięcego na konsultacje płatne. Jest wymaga skierowanie do lekarza neurologa dziecięcego na konsultacje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WIZYTY U LEKARZA NEUROLOGA DZIECIĘCEGO?

Warto zabrać ze sobą wszystkie aktualne badania dziecka oraz książeczkę zdrowia. Warto również przed wizytą wypisać na kartce wszystkie objawy, jakie nas niepokoją, by nie pominąć niczego w trakcie wizyty. Ważne aby przekazać lekarzowi spis leków używanych przez dziecko oraz informacje dotyczące wszystkich schorzeń neurologicznych w rodzinie.

Informacja i rejestracja

" "