teleporady
Badania bronchofiebroskopowe

Badania bronchofiebroskopowe

Badanie bronchofibroskopowe wykonujemy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc w ramach pobytu dziennego.

Badanie bronchofiberoskopowe umożliwia ocenę drożności dróg oddechowych, ich stanu i ewentualnych nieprawidłowości (nacieki zapalne i rozrostowe), usunięcie zalegającej wydzieliny, a w niektórych sytuacjach – usunięcie ciała obcego. W trakcie rutynowego badania dokonuje się analizy stwierdzanych zmian w odniesieniu do badań obrazowych (rtg, CT, PET).
Pobranie materiału do badań histopatologicznych następuje w czasie endoskopii i jest realizowane w postaci: biopsji szczoteczkowej ściany oskrzela zmienionego lub biopsji kleszczykowej (pobranie materiału ze zmiany guzowatej lub zmienionej ostrogi). W szczególnych przypadkach wykonuje się także biopsję igłową powiększonych węzłów chłonnych. Uzupełnieniem badania jest materiał z płukania miejsca pobrania wycinków.
Pobranie materiału (wydzieliny oskrzelowej) do badań mikrobiologicznych następuje u chorych z procesem zapalnym, u których ustalenie patogenu odpowiedzialnego za wywołane zmiany jest istotna dla dalszego postępowania leczniczego. Uzyskany wynik, w tym antybiogram, ma decydujący wpływ na prowadzoną antybiotykoterapię, szczególnie w przewlekłych chorobach układu oddechowego.
Podanie dooskrzelowo antybiotyku w czasie badania bronchoskopowego jest możliwe i zalecane u chorych z przewlekłymi zmianami zapalnymi w drogach oddechowych.

 Przed badaniem konieczne jest wykonanie:

- badania spirometrycznego (więcej informacji o badaniu: http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/piaseczno-szpital-sw-anny/diagnostyka/badania-czynnosciowe-ukladu-oddechowego )

- morfologii krwi i czasu krzepnięcia,

- rtg klatki piersiowej lub tomografii komputerowej klatki piersiowej.

 

Wynik opisowy wraz z dokumentacją fotograficzną jest wydawany bezpośrednio po badaniu. Pozostałe wyniki oceny materiału skierowanego do analizy mikrobiologicznej lub histopatologicznej są osiągalne w ciągu 5-7 dni w sekretariacie Oddziału.

Zapisy na badanie w procedurze jednego dnia w sekretariacie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc Szpitala św. Anny w Piasecznie.

 

 

Rejestracja na badanie

"