teleporady
Bezpłatna kolonoskopia

Bezpłatna kolonoskopia

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach PBP od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. 

Program adresowany jest przede wszystkim do osób:

  • w wieku 50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku 40-49 lat, posiadających krewnego I stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),
  • w wieku 20-49 lat pochodzących z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie,
  • które nie miała przeprowadzonej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha). 

Informacje:

  • telefonicznie całodobowo: 77 42-73-491

  • telefonicznie w godz. 8:00 – 15:00: 727-600-481

  • osobiście w Recepcji Szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku

 

Skierowanie na badania (w formie ankiety) można otrzymać w Recepcji Szpitala św. Rocha, lub pobrać Dla pacjentów > Dokumenty do pobrania / Kolonoskopia

 

Więcej informacji na temat programu mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Programu Badań Przesiewowych http://pbp.org.pl/  

 

 

Informacja i rejestracja

"