teleporady
Bezpłatna kolonoskopia

Bezpłatna kolonoskopia

 

Program „Badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego” adresowany jest przede wszystkim do osób:

  1. w wieku 50-65 lat – niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  2. w wieku 40-49 lat, posiadających krewnego I stopnia u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha (w tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego),
  4. w wieku 20-49 lat pochodzących z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej. W ramach Programu Badań Przesiewowych można wykonać tylko pierwsze badanie,
  5. które nie miała przeprowadzonej kolonoskopii w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha), 

Skierowanie na badania (w formie ankiety) można otrzymać w recepcji Szpitala św. Rocha

Informacje:

  • telefonicznie całodobowo: 77 42-73-491

  • telefonicznie w godz. 8:00 – 15:00: 727-600-481

  • osobiście w Recepcji Szpitala przy ul. Częstochowskiej 31 w Ozimku

 

W dniu badania każdy pacjent powinien mieć ze sobą maseczkę i rękawiczki.

Do pobrania:

Ankieta przed badaniem

 

Informacja i rejestracja

"