teleporady

Poradnia Zdrowia Psychicznego

 ul. Gwarków 82:lek. Dorota Dziurman
specjalista psychiatrii

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Lubinie oferuje wsparcie psychiatryczne pacjentom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Doświadczeni specjaliści zajmują się rozpoznawaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych oraz szeroko pojętą psychoprofilaktyką. Zakres usług świadczonych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubinie jest bardzo szeroki i obejmuje między innymi terapie różnorodnych uzależnień, pomoc w leczeniu zaburzeń schizotypowych czy rozwiązywanie problemów ze stanami emocjonalnymi.

 

Kiedy skierować się do psychiatry?

 

Specjaliści z Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubinie zajmują się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Ich zadaniem jest określenie podłoża biologicznego, psychologicznego czy społecznego problemów oraz ich eliminacja. Do poradni zgłaszają się pacjenci z zaburzeniami zachowania i emocji, uzależnieniami, zaburzeniami osobowości oraz nastroju. Problemy natury psychologicznej dotyczą przede wszystkim osób, które przeżyły traumę i nie mogą poradzić sobie ze swoimi emocjami. Niepokojącymi objawami są myśli samobójcze, radykalne zmiany nastroju, ale także zaburzenia snu czy apetytu. Problemy mogą pojawić się po utracie bliskiej osoby, doznanej krzywdzie lub innym traumatycznym doświadczeniu.

 

Procedury medyczne

 

Psychiatrzy w Poradni Zdrowia Psychicznego w Lubinie zapewniają profesjonalną opiekę pacjentom. Placówka oferuje wywiad diagnostyczny, ocenę przypadku, konsultacje, opiekę pielęgniarską oraz profilaktykę. W poradni można zostać przebadanym testem inteligencji oraz odbyć badanie osobowości. Chorzy dostają szansę leczenia między innymi neuroleptykami i lekami psychiatrycznymi. Kuracja przyjmuje również postać terapii behawioralnej, terapii awersyjnej czy desensytyzacji. W poradni chory może otrzymać skierowanie na psychoterapię bądź rehabilitację dla osób uzależnionych od różnych używek. Po postawieniu diagnozy lekarz może połączyć różne metody kuracji – na przykład środki farmakologiczne z odpowiednią terapią – w celu jak najlepszej

Informacja i rejestracja

"