teleporady

Poradnia Neurologiczna Dziecięca

ul. Armii Krajowej 35:lek. Danuta Włosek-Pydzik

W Poradni Neurologicznej Dziecięcej w Lubinie oferowana jest diagnostyka i leczenie chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. W obszarze zainteresowań lekarzy znajdują się schorzenia obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego. Specjaliści zajmują się między innymi takimi dysfunkcjami jak zakażenia i urazy układu nerwowego, opóźnienia rozwojowe niemowląt i małych dzieci, uszkodzenia okołoporodowe, padaczki, powierzchowne urazy głowy oraz stany powstałe w ich skutku.

 

Kiedy do neurologa dziecięcego?

 

Poradnia Neurologiczna Dziecięca w Lubinie świadczy pomoc dzieciom w przypadku chorób i urazów układu nerwowego – zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego. Wykwalifikowany personel placówki zajmuje się przypadkami dzieci z wrodzonymi wadami, a także takimi, w których do niekorzystnych zmian w układzie nerwowym doszło wskutek wypadku czy choroby. Neurologowie dziecięcy określają stopień postępowania schorzeń wynikających z powikłań czy stosowanej wcześniej farmakoterapii. Rozwiązują również problemy powstałe z powodu urazów głowy. W zakresie ich kompetencji znajdą się więc zapalenia mózgu i opon mózgowych, mózgowe porażenia dziecięce, wodogłowia, padaczki, migreny czy zaburzenia snu.

 

Jakie leczenie?

 

Specjaliści z Poradni Neurologicznej Dziecięcej w Lubinie przyjmują pacjentów do 18. roku życia, w tym także noworodki. Zajmują się zarówno zmianami tymczasowymi w układzie nerwowym, jak i nieodwracalnymi dysfunkcjami. Ich zadaniem jest więc z jednej strony dobieranie odpowiednich leków dla małych pacjentów bądź kierowanie ich na niezbędne rehabilitacje, z drugiej strony spowolnianie choroby i zapewnianie dzieciom jak najdłuższej sprawności. Neurolog dziecięcy pomoże najmłodszym z bólami głowy, trudnościami szkolnymi czy nadpobudliwością. Przyczyny takich dolegliwości nieraz trzeba dopatrywać się właśnie w urazach i wadach układu nerwowego.

 

Informacja i rejestracja

" "