teleporady

Poradnia badań psychologicznych

Psycholog transportu

ELŻBIETA KLESZNO Do zespołu EMC Przychodnie Lubmed dołączyła Pani Elżebita Kleszno- psycholog transportu, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Psychologii. Od momentu ukończenia studiów pracuje w charakterze psychologa, rozwija i pogłębia wiedzę z dziedziny psychologii transportu.

 

W ramach  świadczeń udzielanych w Poradni Badań Psychotechnicznych mieszczącej się w  Przychodni EMC Lubmed przy ul. Armii Krajowej 35 oferujemy:

 

przeprowadzenie badań testowych oraz aparaturowych,
interpretację wyników,
przeprowadzenie rozmów psychologicznych,
wydanie orzeczenia.
 

Zapraszamy Pracodawców oraz kierowców do kontaktu i  rezerwacji terminów wizyt w Poradni Medycyny Pracy. Poradnia czynna jest codziennie w godzinach 9:00- 12.30.

 

Informacje i rejestracja: 

EMC Przychodnie Lubmed

telefonicznie: 723 697 960 oraz 723 697 964 lub  mailowo: lubmed-cc@emc-sa.pl

"