Weryfikacja osób objętych kwarantanną

Szanowni Państwo,

Informujemy, że systemy informatyczne naszych Przychodni weryfikują osoby przebywające na kwarantannie.

W trosce o dobro wspólne Pacjentów oraz Pracowników naszych Przychodni, wzywamy Pacjentów naszych placówek z orzeczoną kwarantanną, by nie zgłaszali się osobiście do Przychodni Lubmed.

Przypominamy, że do odwołania rejestracja pacjentów do poradni POZ odbywa się jedynie telefonicznie, a wizyty realizowane są w trybie teleporady (tylko w indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji lekarza, Pacjent może zostać wezwany do stawienia się osobiście w Przychodni / poradni, o czym lekarz informuje w trakcie teleporady).


Informujemy również, że w każdym stwierdzonym przez nas przypadku złamania zasad kwarantanny, zostaną poinformowane odpowiednie organa. Zgodnie z przepisami złamanie zasad kwarantanny stanowi realne zagrożenie dla innych osób, może skutkować całkowitym zamknięciem Przychodni oraz podlega grzywnie w wysokości 30.000 złotych.