teleporady
Szczepimy się

Szczepimy się

Szczepienia osób przewlekle chorych.

Rejestracja na szczepienia osób przewlekle chorych rozpocznie się 10 marca 2021 r., same szczepienia zaś ruszą 15 marca 2021 roku. Większość chorych dostanie skierowanie automatycznie. W niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie.

Kto może zapisać się na szczepienie w pierwszej kolejności?

Pacjenci przewlekle chorzy z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, którzy zaliczają się do tzw. etapu 1B to:

  • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
    pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
    pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne,
    pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Dla tych pacjentów skierowania powinny zostać wystawione automatycznie.

Grupa ta została rozszerzona o pacjentów:

  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
    oczekujących na przeszczep w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

Osoby, które zostały dodane do grupy 1B w późniejszym etapie, muszą zgłosić się same po e-skierowanie do lekarza prowadzącego (np. onkologa) lub lekarza POZ.

Ważne! Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie będą wygenerowane automatycznie. Z uwagi na rozszerzenie grupy 1B, oraz indywidualne szczególne przypadki, niektóre osoby z grupy 1B będą musiały zgłosić się po e-skierowanie do swojego lekarza prowadzącego lub lekarza POZ (np. konsultacja telefoniczna, e-wizyta lub spotkanie osobiste). W szczególności dotyczy to: osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osób oczekujących na przeszczep, osób nie korzystających z publicznego systemu ochrony zdrowia, osób chorych onkologicznie leczonych w ramach badań klinicznych lub osób poddanych niektórym metodom leczenia onkologicznego (niektóre świadczenia w zakresie immunoterapii lub leczenia celowanego).

Jesteś pacjentem z chorobą nowotworową i w latach 2020-2021 leczono Cię chemioterapią lub radioterapią?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów onkologicznych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Jeśli jesteś już PO czynnym procesie terapii onkologicznej

– zapoznaj się z wytycznymi,

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe) i umów termin szczepienia.

3. Jeśli jesteś W TRAKCIE czynnego procesu terapii (np. radioterapii lub chemioterapii)

– zapoznaj się z wytycznymi i w razie potrzeby skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, zostaniesz zaszczepiony w swoim ośrodku onkologicznym lub w populacyjnych punktach szczepień

4. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

5. Przyjmij drugą dawkę


Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

Jesteś pacjentem po przeszczepie komórek, tkanek, narządów i jesteś poddany leczeniu immunosupresyjnemu?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów po przeszczepach zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Zapoznaj się z wytycznymi dla pacjentów po przeszczepach

3. Umów termin i miejsce szczepienia

Skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe).

4. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

5. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

Jesteś pacjentem poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Pacjenci mobilni

Jeśli jesteś mobilny i możesz samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień – skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe).

3. Pacjenci niemobilni

Jeśli ze względu na stan zdrowia nie możesz być szczepiony poza domem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz zakwalifikuje Cię do szczepienia z wykorzystaniem mobilnego zespołu szczepień lub wyjazdowego punktu szczepień

4. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Lekarz przed samym szczepieniem dokona ostatecznej kwalifikacji, czy możesz być zaszczepiony.

5. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

6. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin wskaże mobilny punkt szczepień.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

Jesteś pacjentem dializowanym?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów dializowanych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Zgłoś się do swojej stacji dializ

Umów termin w swojej stacji dializ.

3. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Twój lekarz zadecyduje, czy możesz być zaszczepiony.

4. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

5. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz po przyjęciu pierwszej dawki w swojej stacji dializ.

Jesteś zdiagnozowanym pacjentem onkologicznym, ale nie rozpocząłeś jeszcze terapii? Zostałeś zakwalifikowany do przeszczepu, ale jeszcze nie miałeś operacji?

1. Zgłoś się po e-skierowanie do swojego lekarza prowadzącego lub lekarza POZ.

2. Skontaktuj się z punktem szczepień i umów na wizytę.

3. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Lekarz przed samym szczepieniem dokona ostatecznej kwalifikacji, czy możesz być zaszczepiony.

4. Zaszczep się.

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

5.  Przyjmij drugą dawkę.

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

"