teleporady

Badania Przesiewowe Profilaktyka Raka Jelita Grubego

Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Regionalne Centrum Zdrowia jest realizatorem programu przesiewowego mającego na celu:

 • zwiększenie odsetka raków wykrywanych we wczesnych stadiach zaawansowania,
 • zwiększenie odsetka wyleczenia,   
 • obniżenie zachorowalności na raka jelita grubego,
 • obniżenie umieralności na raka jelita grubego,
 • obniżenie kosztów leczenia raka w skali kraju.

 Kryteria włączenia do udziału w badaniu:

 • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
 • osoby w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
 • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha. Dla tej grupy osób niezbędne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Program dla tej grupy osób finansuje tylko pierwsze badanie, badania nadzorcze powtarzane co 2-3 lata powinno być finansowane z innych źródeł.
 • osoby w wieku 20-49 lat z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej (FAP). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z FAP z poradni genetycznej. Program dla tej grupy osób finansuje tylko pierwsze badanie.

 Kryteria wyłączenia z udziału w badaniu:

 • objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego,
 • kolonoskopia wykonana w ostatnich 10 latach.

Procedura kwalifikacji:

1.  Kandydaci do badań są identyfikowani przez lekarzy rodzinnych lub lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Kandydaci, po uprzednim kontakcie telefonicznym, zgłaszają się z wypełnioną ankietą do Koordynatora Badań Przesiewowych w Regionalnym Centrum Zdrowia.

3. Biuro Koordynatora Badań Przesiewowych zlokalizowane jest w gabinecie 220, na I piętrze Przychodni Specjalistycznej, Regionalnego Centrum Zdrowia.

4.  Kontakt z Koordynatorem możliwy jest osobiście w Biurze Badań Przesiewowych lub pod numerem telefonu  723 120 133.

5.  Koordynator przyjmuje ankiety przesłane:

6. Ankieta może być wypełniona samodzielnie lub przez lekarza każdej specjalności. Koordynator weryfikuje poprawność złożonych ankiet i w przypadku braku wątpliwości umawia Pacjenta na badanie.

 Przygotowanie do udziału w programie:

1.      Pacjent pobiera Ankietę, która dostępna jest:

 • na stronie  http://pbp.org.pl/program/ankieta/,
 • u lekarza rodzinnego/ lekarza pierwszego kontaktu w EMC Przychodnie Lubmed przy ul. Gwarków 82, Wyszyńskiego 6, Armii Krajowej 35 oraz w Przychodni Regionalnego Centrum Zdrowia przy ul. Gen. Józefa Bema 5-6,
 • u Koordynatora Badań Przesiewowych,
 • poniżej:

Ankieta_przed_badaniem_OP_2019_poprawiona(1)

 

 

 2.      Pacjent z wypełnioną ankietą zgłasza się do Biura Koordynatora Badań Przesiewowych / lub wysyła ją  wybrana metodą: listownie, faxem, pocztą e-mail.

3.      Po pozytywnym przejściu procesu kwalifikacji Pacjentowi przekazane są następujące materiały niezbędne do przygotowania do badania:

 •  Formularz zgody.

FORMULARZ ZGODY

 

 

 • Schemat przygotowania jelita do badania:

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA PORANNE

 

 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA POPOŁUDNIOWE

 

 

 • Informacje o diecie.

DIETA

 

 

 • Preparat umożliwiający przygotowanie jelita do badania.

4. Badanie jest bezpłatne oraz bezbolesne, dzięki stosowanemu znieczuleniu .

"