teleporady

Wznowienie porodów rodzinnych

Szpital RCZ w Lubinie

Szanowne Pacjentki,

w oparciu o Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii w sprawie wznowienia porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID -19 w Polsce informujemy, że Szpital Regionalne Centrum Zdrowia z dniem 5 lutego 2021 roku planuje przywrócić porody rodzinne.

Z uwagi na istniejące ryzyko zakażenia koronawirusem oraz w oparciu o istniejącą infrastrukturę pomieszczeń Oddziału Położniczo - Ginekologicznego, udział w porodzie rodzinnym obwarowany będzie szeregiem zasad dotyczących pobytu i postępowania w oddziale przez osobę towarzyszącą rodzącej. Dotyczą one m.in. czasu przybycia i opuszczenia oddziału, obowiązku poddania się triażowi, stosowania środków ochrony indywidulanej i zasad dezynfekcji.

Wszelkie informacje nt. przygotowania do porodu rodzinnego i zasad postępowania wymaganych od osoby towarzyszącej w trakcie porodu, dostępne są w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, a także w Szkole Rodzenia Przychodni Lubmed przy ul. Gwarków 82.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 76 840 17 75  

Zastrzegamy, że możliwość porodów rodzinnych może zostać odroczona w każdym przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w Oddziale.

"