teleporady

Jesteś przewlekle chory? Nie zwlekaj, zaszczep się przeciw COVID-19

Rejestracja na szczepienia osób przewlekle chorych rozpocznie się 10 marca 2021 r., same szczepienia zaś ruszą 15 marca 2021 roku. Większość chorych dostanie skierowanie automatycznie. W niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem prowadzącym – czy na pewno kwalifikują się na szczepienie i w jakim terminie.

Kto może zapisać się na szczepienie w pierwszej kolejności?

Pacjenci przewlekle chorzy z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, którzy zaliczają się do tzw. etapu 1B to:

  • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
  • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią,
  • pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się leczenie immunosupresyjne,
  • pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Dla tych pacjentów skierowania powinny zostać wystawione automatycznie.

Grupa ta została rozszerzona o pacjentów:

  • u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
  • oczekujących na przeszczep w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

Osoby, które zostały dodane do grupy 1B w późniejszym etapie, muszą zgłosić się same po e-skierowanie do lekarza prowadzącego (np. onkologa) lub lekarza POZ.

Ważne! Dla większości pacjentów skierowania na szczepienie będą wygenerowane automatycznie. Z uwagi na rozszerzenie grupy 1B, oraz indywidualne szczególne przypadki, niektóre osoby z grupy 1B będą musiały zgłosić się po e-skierowanie do swojego lekarza prowadzącego lub lekarza POZ (np. konsultacja telefoniczna, e-wizyta lub spotkanie osobiste). W szczególności dotyczy to: osób ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, u których nie rozpoczęto leczenia, osób oczekujących na przeszczep, osób nie korzystających z publicznego systemu ochrony zdrowia, osób chorych onkologicznie leczonych w ramach badań klinicznych lub osób poddanych niektórym metodom leczenia onkologicznego (niektóre świadczenia w zakresie immunoterapii lub leczenia celowanego).

 

Jesteś pacjentem z chorobą nowotworową i w latach 2020-2021 leczono Cię chemioterapią lub radioterapią?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów onkologicznych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Jeśli jesteś już PO czynnym procesie terapii onkologicznej

– zapoznaj się z wytycznymi,

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe) i umów termin szczepienia.

3. Jeśli jesteś W TRAKCIE czynnego procesu terapii (np. radioterapii lub chemioterapii)

– zapoznaj się z wytycznymi i w razie potrzeby skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym

– jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia, zostaniesz zaszczepiony w swoim ośrodku onkologicznym lub w populacyjnych punktach szczepień

4. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

5. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

 

Jesteś pacjentem po przeszczepie komórek, tkanek, narządów i jesteś poddany leczeniu immunosupresyjnemu?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów po przeszczepach zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Zapoznaj się z wytycznymi dla pacjentów po przeszczepach

3. Umów termin i miejsce szczepienia

Skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe).

4. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia w wybranym przez siebie czasie.

5. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

 

Jesteś pacjentem poddawanym przewlekłej wentylacji mechanicznej?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Pacjenci mobilni

Jeśli jesteś mobilny i możesz samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień – skontaktuj się z wybranym populacyjnym punktem szczepień (włączając szpitale węzłowo-populacyjne i tymczasowe).

3. Pacjenci niemobilni

Jeśli ze względu na stan zdrowia nie możesz być szczepiony poza domem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarz zakwalifikuje Cię do szczepienia z wykorzystaniem mobilnego zespołu szczepień lub wyjazdowego punktu szczepień

4. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Lekarz przed samym szczepieniem dokona ostatecznej kwalifikacji, czy możesz być zaszczepiony.

5. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

6. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin wskaże mobilny punkt szczepień.

Ważne! Jeśli jesteś w trakcie hospitalizacji, szczepionkę przyjmiesz w placówce, w której jesteś leczony.

 

Jesteś pacjentem dializowanym?

1. Skierowanie na szczepienie dostaniesz automatycznie

Skierowanie dla pacjentów dializowanych zostanie wystawione automatycznie przez Centrum e-Zdrowia.

2. Zgłoś się do swojej stacji dializ

Umów termin w swojej stacji dializ.

3. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Twój lekarz zadecyduje, czy możesz być zaszczepiony.

4. Zaszczep się

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

5. Przyjmij drugą dawkę

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz po przyjęciu pierwszej dawki w swojej stacji dializ.

Jesteś zdiagnozowanym pacjentem onkologicznym, ale nie rozpocząłeś jeszcze terapii? Zostałeś zakwalifikowany do przeszczepu, ale jeszcze nie miałeś operacji?

1. Zgłoś się po e-skierowanie do swojego lekarza prowadzącego lub lekarza POZ.

2. Skontaktuj się z punktem szczepień i umów na wizytę.

3. Przejdź kwalifikację z lekarzem

Lekarz przed samym szczepieniem dokona ostatecznej kwalifikacji, czy możesz być zaszczepiony.

4. Zaszczep się.

Skorzystaj z bezpłatnego szczepienia.

5.  Przyjmij drugą dawkę.

Pamiętaj o drugiej dawce szczepienia – termin otrzymasz bezpośrednio w punkcie szczepień w dniu pierwszej dawki.

"