Hospitalizacja

Rozwiązania dotyczące Hospitalizacji

W Oddziałach Szpitalnych Regionalnego Centrum Zdrowia obowiązuje zakaz odwiedzin.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną, dbając o Państwa bezpieczeństwo w przypadkach stabilnych sugerujemy odroczenie wizyt związanych z ustaleniem terminów hospitalizacji oraz zabiegów operacyjnych.

Ponadto przypominamy, że systemy informatyczne Szpitala weryfikują osoby przebywające na kwarantannie.

W trosce o dobro wspólne Pacjentów oraz Pracowników , wzywamy Pacjentów  z orzeczoną kwarantanną, by nie zgłaszali się osobiście do Szpitala.