teleporady

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Ważne!
W związku z brakiem lekarzy udzielających świadczeń w poradni gruźlicy i chorób płuc z dniem 1 lipca 2019 r. zostaje zawieszona działalność w/w poradni. W momencie pozyskania lekarzy poradnia zostanie ponownie uruchomiona – o czym poinformujemy w osobnym komunikacie.

Najbliższa poradnia gruźlicy i chorób płuc znajduje się w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu, Poradnia znajduje się na parterze budynku "N" p. 19.

 

"