teleporady
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kowarach

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kowarach

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniach.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Postępowania W ramach projektu 

13.02.2020 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach - logopeda, lekarz med. rodzinnej
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 26.02.2020

WUZ_personel_rozeznanie rynku 13022020

 

 

Zał. nr 1 do WUZ_personel_rozeznanie rynku

 

 

 

NIEROZSTRZYGNIĘTE  03.01.2020 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach - logopeda, lekarz med. rodzinnej
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 13.01.2020

WUZ_personel_rozeznanie rynku

 

 

Załącznik nr 1 do WUZ_arkusz oferty

 

 

 

NIEROZSTRZYGNIĘTE 07.12.2019 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach - logopeda, lekarz med. rodzinnej
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 16.12.2019

WUZ_perosnel_rozeznainie rynku

 

 

Załącznik nr 1 do WUZ_arkusz oferty

 

 

 

07.12.2019 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach
- lek. spec. rehabilitacji med., lek. spec. chorób wewnętrznych,  psycholog, terapeuta zajęciowy, dietetyk

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221806 

07.12.2019 Diagnostyka obrazowa dla pacjentów DDOM EMC w Kowarach
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221805 

07.12.2019 Wyżywienie pacjentów DDOM EMC w Kowarach
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221804 

06.12.2019 Transport pacjentów DDOM EMC w Kowarach
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221710 

29.11.2019 Meble pobytowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 09.12.2019

WUZ_zakup mebli pobytowych_rozeznanie rynku_29112019

 

 

Załącznik nr 1 do WUZ_oferta cenowa 29112019

 

 

 

Załącznik nr 2 do WUZ_protokół odbioru_popr.

 

 

28.11.2019 Prace remontowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach 
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 09.12.2019

01.WUZ_Rozeznanie rynku_budowlanka

 

 

Formularz oferty_budowlanka

 

 

zalacznik asortyment

 

 

protokol odbioru_budowlanka

 

 

26.11.2019 Meble pobytowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach
Prosimy o przesłanie/ przekazanie formularza szacowania wartości zamówienia w terminie do 28.11.2019

Szacowanie wartości zamówienia_zakup mebli pobytowych_popr.

 

 

19.11.2019 Prace remontowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach
Prosimy o przesłanie/ przekazanie formularza szacowania wartości zamówienia w terminie do 26.11.2019

szcowanie wartosci zamowienia_budowlanka

"