teleporady
Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kowarach

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kowarach

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniach.

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Postępowania W ramach projektu 

 

20.10

 

WUZ_rozeznanie rynku_personel_20.10

 

Zał. do rozeznania rynku_personel_20.10

 

 


10.09

wuz_personel_rozeznanie_rynkuZałącznik nr 1_do_wuz_personel_rozeznanie_rynku

13.08


WUZ_Personel_rozeznanie_rynku_08.2021Zał_nr_1_do_WUZ_personel_rozeznanie_rynku

10.07.2021

WUZ_personel_rozeznanie_rynkuZał nr 1_ do WUZ_personel_rozeznanie_rynku

 

09.06. 2021

WUZ personel rozeznanie rynku

Zał. nr 1 do WUZ personel rozeznanie rynku

 

13.02.2020 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach - logopeda, lekarz med. rodzinnej
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 26.02.2020

WUZ_perosnel_rozeznainie rynku

 

NIEROZSTRZYGNIĘTE  03.01.2020 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach - logopeda, lekarz med. rodzinnej
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 13.01.2020

 

NIEROZSTRZYGNIĘTE 07.12.2019 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach - logopeda, lekarz med. rodzinnej
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 16.12.2019

 

07.12.2019 Personel medyczny świadczący usługi medyczne w DDOM EMC w Kowarach
- lek. spec. rehabilitacji med., lek. spec. chorób wewnętrznych,  psycholog, terapeuta zajęciowy, dietetyk

Załącznik nr 1 do WUZ_oferta cenowa 29112019

Załącznik nr 2 do WUZ_protokół odbioru_popr.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221806 

 

07.12.2019 Diagnostyka obrazowa dla pacjentów DDOM EMC w Kowarach
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221805

07.12.2019 Wyżywienie pacjentó>w DDOM EMC w Kowarach
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221804

zalacznik asortyment

protokol odbioru_budowlanka

 

06.12.2019 Transport pacjentów DDOM EMC w Kowarach

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1221710

Szacowanie wartości zamówienia_zakup mebli pobytowych_popr.

Formularz oferty_budowlanka

 

29.11.2019 Meble pobytowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 09.12.2019
>

28.11.2019 Prace remontowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach 
Prosimy o przesłanie/ przekazanie oferty w postępowaniu w terminie do 09.12.2019

 

26.11.2019 Meble pobytowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach
Prosimy o przesłanie/ przekazanie formularza szacowania wartości zamówienia w terminie do 28.11.2019

 

19.11.2019 Prace remontowe - dostosowanie pomieszczeń DDOM EMC w Kowarach
Prosimy o przesłanie/ przekazanie formularza szacowania wartości zamówienia w terminie do 26.11.2019

 

" "