Rehabilitacja pocovidowa

Rehabilitacja pocovidowa

Wzmocnij ciało i mózg po chorobie Covid-19

Ambulatoryjne turnusy rehabilitacji

  • PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19
  • DLA OSÓB W KAŻDYM WIEKU
  • REHABILITACJA RUCHOWA I/LUB POZNAWCZA (mgła mózgowa)
  • W PAKIECIE KONSULTACJA KONSULTACJA LEKARSKA

 Rehabilitacja jest nakierowana na:

·         poprawę wydolności (ćwiczenia wydolnościowe na każdej sesji),

·         ćwiczenia oddechowe (ćwiczenia oddechowe na każdej sesji),

·         ćwiczenia relaksacyjne (1 trening autogenny lub progresywna relaksacja mięśniowa),

·         naukę efektywnego kaszlu oraz radzenia sobie z dusznościami,

·         poprawę funkcji poznawczych w przypadku ich zaburzenia jako komplikacja po chorobie COVID-19 (tzw. mgła mózgowa),

·        przygotowanie do wykonywania ćwiczeń w domu - edukacja pacjenta.

 

PAKIET POCOVIDOWY TRENING MÓZGU – 330 zł (możliwy tryb on-line!) *

·        konsultacja lekarska (neurolog – teleporada lub porada stacjonarna)

·        15 sesji treningu neuropsychologicznego po 30 minut RehaCom – trening „COVID” (stacjonarnie lub zdalnie) (5 sesji/tydzień; łącznie 3 tygodnie)

https://www.emc-sa.pl/teleporady/teleporady-komercyjne 

 Szczegóły: Dominika Giza - dominika.giza@emc-sa.pl 

PAKIET POCOVIDOWY TRENING CIAŁA – 550 zł

·        konsultacja lekarska (internista, porada stacjonarna)

·        9 sesji rehabilitacji po 60 minut (3 sesje/ tydzień; łącznie 3 tygodnie)

 Szczegóły: Daria Misiarz daria.misiarz@emc-sa.pl lub Magdalena Jantos magdalena.jantos@emc-sa.pl 

PAKIET POCOVIDOWY TRENING CIAŁA I MÓZGU – 770 zł

·        konsultacja lekarska (neurolog, porada stacjonarna)

·        9 sesji rehabilitacji po 60 minut (3 sesje/ tydzień; łącznie 3 tygodnie)

·        15 sesji treningu neuropsychologicznego po 30 minut RehaCom – trening „COVID” (stacjonarnie lub zdalnie) (5 sesji/tydzień; łącznie 3 tygodnie)

*Pakiet RehaCom „COVID” składa się z  ćwiczeń w zakresie uwagi, pamięci, funkcji wykonawczych. Poziom trudności zadań automatycznie dopasowuje się do zdolności poznawczych osoby ćwiczącej. W trakcie i po zakończeniu treningu istnieje możliwość monitorowania postępów. Celem treningu jest poprawa osłabionych chorobą COVID-19 funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze. Ze względu na brak badań naukowych jednoznacznie opisujących przyczyny i metody leczenia tzw. mgły mózgowej po przebytej chorobie COVID-19, trening funkcji poznawczych opiera się o uznane metody rehabilitacji neuropsychologicznej przy zaburzeniach poznawczych mających inną niż COVID-19 jednoznaczną genezę, a podobny obraz występujących zaburzeń.  Ze względu na nieinwazyjność proponowanej metody jest ona zalecana jako metoda, która może poprawić jakość życia w sytuacji pojawienia się deficytów poznawczych po przebytej chorobie COVID-19. 

 W celu skorzystania z treningu zdalnego należy postępować zgodnie z instrukcją:

  1. Wybierz i opłać  PAKIET POCOVIDOWY TRENING MÓZGU – 330 zł  (Przelewy 24; https://www.emc-sa.pl/teleporady/teleporady-komercyjne 
  2. W ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty nasz koordynator skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu teleporady oraz  przekazania danych do logowania do zainstalowanego oprogramowania oraz udzielenia instrukcji w zakresie obsługi programu.
  3. Zainstaluj na swoim komputerze oprogramowanie RehaCom (link do oprogramowania otrzymasz na podany adres e-mail)
  4. Od uzgodnionego z koordynatorem terminu, Twój trening będzie aktywny. Po uzgodnieniu z koordynatorem wybierzesz 5 dni w tygodniu, w które chcesz ćwiczyć. Możesz dowolnie wybrać czas i miejsce wykonywania treningu między godzinami 00:01 do 23.59. Jeżeli danego dnia nie wykonasz treningu skontaktuj się z koordynatorem – powieli ten trening w innym dniu w okresie trwania całego zaplanowanego cyklu. Ale pamiętaj! – to od Twojej samodyscypliny będzie zależało czy wykonasz wszystkie zaplanowane treningi. Nie zwracamy kosztów za niewykorzystane treningi po zakończeniu uzgodnionego cyklu treningów.
  5. Po zakończeniu cyklu otrzymasz na podany adres e-mail raport efektów oraz prośbę o wypełnienie ankiety satysfakcji.
  6. Jeżeli trening mózgu realnie poprawi komfort Twojego funkcjonowania możesz ponowić trening w dowolnym odstępie czasu.