teleporady

Poradnia Psychologiczna

Psycholog  mgr Jakub Knecht

Poradnia Psychologiczna zapewnia specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych. Zakres działania poradni jest bardzo szeroki. Obejmuje pomoc w zaburzeniach na tle lękowym, osobowości, przystosowania się, nastroju i odżywiania. Prowadzone są też terapie wszelkiego rodzaju uzależnień. W Poradni wykonywane są też testy psychologiczne.

Kiedy zalecana jest wizyta w Poradni Psychologicznej?
Najczęstszą przyczyną wizyt w gabinecie psychologicznym są różnego rodzaju kryzysy życiowe, związane np. z utratą bliskiej osoby. Niekiedy problemy natury psychologicznej ujawniają się również pod wpływem innych wydarzeń, takich jak zwolnienie z pracy, poważny wypadek, choroba. Do psychologa kierują też przedłużające się stany depresyjne czy nieuzasadnione stany lęku, przygnębienia czy ciągłego napięcia.

Do objawów, które powinny skłonić pacjentów do wizyty w Poradni Psychologicznej, zaliczamy m.in.:

● myśli samobójcze
● poczucie beznadziejności życia
● niezdolność do pracy z powodu stanu emocjonalnego
● problemy ze snem
● zmiana apetytu
● zmiany nastroju, które trwają dłużej niż kilka tygodni
● wycofanie się z życia

Cena konsultacji - 100 zł

Rejestracja

"