teleporady

Poradnia Geriatryczna

Poradnia specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób osób po 60 roku życia.

Poradnia ma na celu wsparcie osób w wieku podeszłym, potrzebujących rozmowy, porady lekarskiej, wykonania odpowiednich badań laboratoryjnych oraz innych badań specjalistycznych.

Celem jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej pacjentom w wieku podeszłym i propagowanie  profilaktyki zdrowotnej zapewniającej seniorom godną jesień życia.

Geriatria jest dziedziną medycyny, która zajmuje się problemami zdrowia i leczenia chorób związanych ze starzeniem się. Do Poradni Geriatrycznej w szczególności powinni być kierowani pacjenci, u których występują choroby swoiste dla wieku podeszłego, takie jak np.:  zaburzenia pamięci, osteoporoza czy zaburzenia odżywiania. W Poradni mogą być również diagnozowane  oraz leczone inne ostre lub zaostrzone choroby przewlekłe występujące w wieku podeszłym.

W zakresie profilaktyki postępowanie geriatryczne nastawione jest na wykrywanie i eliminację szkodliwych czynników zdrowotnych mogących upośledzić stan funkcjonalny seniorów.

Do przyjęcia pacjenta w Poradni Geriatrycznej wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Na pierwszą wizytę należy przynieść informację o dotychczasowym przebiegu leczenia.

Serdecznie zapraszamy oraz zachęcamy do kierowania Państwa pacjentów do nowo otwartej Poradni Geriatrycznej w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim, mieszczącej się przy ulicy Szpitalnej 10.

Lekarze: lek. med. Marek Więcek
"