teleporady

Oddział Pediatryczny

Ordynator lek.med. Dorota Subicka - specjalista pediatrii i neonatologii
Pielęgniarka koordynującaAgnieszka Szymanowska - specjalista pielęgniarstwa
neonatologicznego

Na oddziale pediatrycznym diagnozujemy i leczymy dzieci do 18 roku życia. Wysoko wykwalifikowany personel medyczny: lekarze i pielęgniarki, są przyjaźni dla małych pacjentów i ich rodziców. 

Placówka daje rodzicom lub opiekunom możliwość przebywania przy dziecku przez całą dobę. Dodatkowe pomieszczenia socjalne w szpitalu, przykładowo sale dla matek z dziećmi, stwarzają dobre warunki pobytu. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu ostrych i przewlekłych schorzeń układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, neurologicznego oraz stanów naglących. Jesteśmy także szczególnie wyczuleni na wszystkie stany niedoborowe u dzieci.

W ramach diagnostyki i leczenia wykonujemy m.in.:

cystografię fikcyjną
urografię dożylną
gastroskopię (powyżej 13 roku życia)

Nasza jednostka ściśle współpracuje z Klinikami Pediatrii w Szczecinie.

Rejestracja