teleporady

O szpitalu

Zapewniamy opiekę stacjonarną i ambulatoryjną mieszkańcom powiatu kamieńskiego oraz licznym sezonowym gościom nadmorskich miejscowości. Zatrudniamy wyspecjalizowaną i troskliwą kadrę medyczną. Oferujemy leczenie szpitalne i opiekę ambulatoryjną w ramach kontraktu z NFZ, jak również za indywidualną odpłatnością.

Leczymy na oddziałach:

chorób wewnętrznych (w tym szybka diagnostyka chorób układu krążenia)
chorób dziecięcych

Zapewniamy szeroki zakres badań:

diagnostykę laboratoryjną
badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia, endoskopia kapsułkowa)
pełen zakres badań USG i RTG 
nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (EKG spoczynkowe i wysiłkowe, Holter EKG i Holter RR)

Przy szpitalu działają następujące poradnie: chirurgii ogólnej, dermatologii i wenerologii, diabetologii, ginekologii i położnictwa, kardiologii, leczenia gruźlicy i chorób płuc, neurologii, ortopedii i traumatologii, proktologii, reumatologii, urologii oraz podstawowej opieki zdrowotnej.

Oferujemy:

leczenie proktologiczne (choroby odbytu, hemoroidy – metoda PPH Longo)
Indywidualne kompleksowe programy badań diagnostycznych
opiekę nad seniorami (pobyty pielęgnacyjno-rehabilitacyjne)

 

W dniu 23.02.2021 ze skutkiem na dzień 1.03.2021 doszło do podpisania umowy Sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz Spółki Szpital w Kamieniu Pomorskim SP. z o.o.

"