teleporady

Poradnia Urazowo – Ortopedyczna

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna we Wrocławiu specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób, urazów oraz wrodzonych i nabytych zaburzeń narządu ruchu. Prowadzimy też działania z zakresu profilaktyki.

Nasi lekarze zapewniają trafne rozpoznanie schorzenia oraz dobór odpowiednich metod leczenia. Dla przeprowadzenia kompleksowej diagnostyki pacjenci mogą zostać poddani dodatkowym badaniom specjalistycznym, takim jak RTG, USG, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa.

Kiedy udać się do Poradni Urazowo-Ortopedycznej?

Z Poradni Urazowo-Ortopedycznej korzystają pacjenci, borykający się z nabytymi lub wrodzonymi nieprawidłowościami w działaniu i budowie narządu ruchu. Diagnozowane i leczone są choroby i urazy kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń, takie jak m.in.

● złamania kości
● skręcenia
● zwichnięcia stawów
● choroby zwyrodnieniowe
● zmiany zapalne okołostawowe
● deformacje w obrębie stóp i rąk

Do chorób kości zaliczamy m.in. nabytą lub wrodzoną mineralizację kości, która prowadzi do osłabienia ich struktury, deformacji i skrzywień, co może skutkować licznymi złamaniami i trudnością w ich gojeniu się.

Do schorzeń najczęściej dotykających stawów zaliczamy zapalenie spowodowane nadmiernym obciążeniem. Zapalenie stawów może przyczyniać się do dużych dolegliwości bólowych, które nasilają się przy wysiłku aktywizującym dany staw.

Do często diagnozowanych schorzeń należą również wady kręgosłupa związane z nadmiernym jego wygięciem do przodu w odcinku szyjnym i lędźwiowym (lordoza), do tyłu w odcinku piersiowym (kifoza) lub w bok (skolioza).Nasi lekarze w Poradni Urazowo-Ortopedycznej we Wrocławiu:lek. Michał Kniaź
lek. Marcin Ornat
lek. Ziemisław Stępniewski              lek. Monika Moczko                   

Informacja i rejestracja

"