teleporady

Poradnia Okulistyczna

Poradnia Okulistyczna we Wrocławiu specjalizuje się w diagnozowaniu, różnicowaniu i leczeniu chorób narządu wzroku, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Zajmujemy się korygowaniem wad wzroku oraz wykonywaniem drobnych zabiegów płukania dróg łzowych (u dorosłych).

Nasza Poradnia Okulistyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt okulistyczny, który ułatwia trafne diagnozowanie wad i schorzeń wzroku oraz pomaga w dobraniu odpowiednich metod leczenia. Do podstawowych badań wykonywanych w Poradni zaliczamy m.in. badanie dna oka, ostrości widzenia oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego.

Choroby oczu

Choroby oczu mogą przyczyniać się do zaburzenia, a nawet utraty zdolności widzenia. Mogą mieć różne przyczyny, począwszy od zakażeń wirusowych i bakteryjnych, poprzez cukrzycę, aż po nowotwór. Najczęstsze choroby oczu to m.in.:

● jaskra
● zaćma o różnorakiej etiologii - wrodzona, starcza, pourazowa, cukrzycowa, wtórna
● zapalenie rogówki bakteryjne, wirusowe i grzybicze wywołujące nacieki i owrzodzenia
● zapalenie twardówki, towarzyszące układowym chorobom tkanki łącznej np. reumatoidalnemu zapaleniu stawów, zespołowi Sjögrena
● zapalenie naczyniówki i tęczówki
● odwarstwienie siatkówki
● zwyrodnienie plamki żółtej, które jest najczęstszą przyczyną nabytej ślepoty u osób po 50. roku życia
● retinopatie np. cukrzycowa, wcześniaków
● zwichnięcie soczewki, np. u chorych z zespołem Marfana
● zapalenie nerwu wzrokowego pojawiające się w przebiegu stwardnienia rozsianego,
● nowotwory oka np. czerniak, siatkówczak zarodkowy (retinoblastoma)

Do chorób oczu zaliczyć można także wady wzroku:


● krótkowzroczność
● dalekowzroczność
● astygmatyzm
● starczowzroczność

Nasi lekarze w Poradni Okulistycznej we Wrocławiu: lek. Beata Sójka
lek. Barbar Buczyńska
lek. Katarzyna Ryznar-Stanioch
lek. Jacek Górski


Informacja i rejestracja

"