teleporady

Piotr Raszczepkin

specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Piotr Raszczepkin jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych oraz diabetologiem z kilkuletnim stażem zawodowym.

W 2004 roku ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej w Lublinie. W 2011 roku ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych z najlepszym wynikiem w sesji jesiennej, za co otrzymał wyróżnienie Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza. W 2014 roku ukończył specjalizację z diabetologii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 2005 roku w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie następnie od 2007 roku w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Endokrynologicznym i Hematologicznym, od 2013 roku zajmując stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPWSzS W Chełmie. Jednocześnie pracował w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SPZOZ początkowo jako lekarz w zespołach podstawowych, następnie lekarz w zespołach specjalistycznych, a od 2012 roku zajmując dodatkowo stanowisko Koordynatora Medycznego SRM w Chełmie. W 2014 roku objął stanowisko Kierownika Ambulatorium z Izbą Przyjęć Zakładu Karnego w Chełmie.

W ramach pracy w SPWSzS w Chełmie aktywnie współuczestniczył w pracy zespołu żywieniowego, którego zadaniem było wprowadzenie żywienia klinicznego ciężko chorych pacjentów przede wszystkim oddziałów opieki długoterminowej ZOL i ZPO. Obejmując stanowisko Dyrektora Medycznego organizował pracę pionu lecznictwa zamkniętego i otwartego, rozszerzył zakres świadczeń medycznych, pozyskując nowe kontrakty m.in. na: Hostel Psychiatryczny (jedyny w województwie lubelskim), psychiatryczną opiekę środowiskową i oddział psychiatryczny dzienny, oddział chirurgii jednego dnia oraz chirurgii naczyniowej jednego dnia. Stworzył od podstaw zespół poradni POZ. Brał udział we wdrożeniu i realizacji programów profilaktycznych m.in. mammografii, profilaktyki POCHP, profilaktyki raka skóry, organizacji „Szkoły Cukrzycy”. Będąc na stanowisku Koordynatora Medycznego SRM w Chełmie – SP ZOZ, odpowiadał za sprawne funkcjonowanie Działu Pomocy Doraźnej, stworzył i kierował Centrum Szkoleń SRM w Chemie, nadzorował szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne prowadzone przez Centrum.

Od 2006 roku regularnie dokształca się uczestnicząc w licznych kursach zawodowych. Jednocześnie jest organizatorem i kierownikiem naukowym wielu szkoleń i kursów medycznych, m.in. Kursów Doskonalących dla Ratowników Medycznych akredytowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, kursów z EKG, Diabetologii i innych przeznaczonych zarówno dla lekarzy jak i pielęgniarek.

Doktor Piotr Raszczepkin stale pogłębia swoją wiedzę i umiejętności. Obecnie jest w trakcie kolejnej specjalizacji, tym razem w dziedzinie Medycyny Pracy.

W czerwcu 2015 roku dr Piotr Raszczepkin dołączył do zespołu lekarzy EMC Szpitale. 

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne , diabetologia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: NFZ 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl