teleporady
Pawlak

Wojciech Pawlak

dr n. med. chirurg stomatolog, chirurg szczękowo-twarzowy,

Dr n. med. Wojciech Pawlak jest absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo-twarzowej.

Jest starszym wykładowcą w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W latach 1986-88 wykładał na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Mosulu (Irak). Autor publikacji i wielu wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu chirurgii ortognatycznej i traumatologii.
Uczestnik, organizator i wykładowca licznych szkoleń z zakresu leczenia ortodontyczno-chirurgicznego wad gnatycznych.

W praktyce zawodowej koncentruje się na leczeniu chirurgicznym kostnych wad zgryzu.
Odbył staże w klinikach chirurgii szczękowo-twarzowej w Brugii, Dreżnie, Monachium, Jenie, Munster.

Specjalizacje:

chirurgia szczękowo-twarzowa

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , 54-144 Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

" "