Wojciech Pawlak

chirurg stomatolog

W 1980 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1980 - 1986 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii.. W latach 1980 - 1986 pracował na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od roku 1986 do roku 1988 był wykładowcą w zakresie chirurgii stomatologicznej na Wydziale Stomatologicznym Uniwersytetu w Mosulu w Iraku. Od 1988 roku jest pracownikiem Akademii Medycznej we Wrocławiu, w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Kwalifikacje zawodowe i naukowe:
1982 - specjalizacja I stopnia z zakresu chirurgii stomatolog.;
1984 - specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii stomatolog.;
1991 - stopień naukowy doktora nauk medycznych;
2000 - specjalizacja z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.
Staże w Klinikach Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Brugii, Dreżnie, Monachium, Jenie, Munster. Jest autorem publikacji i wystąpień na zjazdach krajowych i zagranicznych z zakresu chirurgii ortognatycznej i traumatologii. W praktyce zawodowej ukierunkowany jest na leczenie chirurgiczne kostnych wad zgryzu (min. progenia, retrogenia, laterogenia, zgryz otwarty,niedorozwój szczęki).

Specjalizacje:

chirurgia szczękowo-twarzowa

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl