teleporady

Rafał Nowak

specjalista chirurgii szczękowo – twarzowej.

Jest adiunktem w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo Twarzowej, a także stypendystą European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery oraz Funduszu im. E. Niedźwirskiego. Odbył staże kliniczne w renomowanych europejskich szpitalach, m.in. w Szpitalu Św. Jana w Brugii (Belgia), Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Munster (Niemcy), Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Dreźnie (NIemcy), Szpitalu Św. Moniki w Antwerpii (Belgia), Szpitalu Specjalistycznym w Mediolanie (Włochy). Ma na swoim koncie ponad 50 publikacji i wystąpień zjazdowych  z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej I chirurgii ortognatycznej. Prowadzi wykłady na kursach specjalistycznych z zakresu chirurgii ortognatycznej. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym zaburzeń szkieletu czaszki twarzowej. Szczególnie jego zainteresowania obejmują chirurgię ortognatyczną i traumatologię czaszkowo-szczękowo-twarzową, dystrakcje kości twarzoczaszki, chirurgię przedprotetyczną, zastosowanie osteosyntezy w leczeniu schorzeń czaszki twarzowej oraz wykorzystanie diagnostyki cyfrowej w planowaniu leczenia chirurgicznego.

 

Specjalizacje:

stomatologia , Chirurgia szczękowo-twarzowa

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

"