Irena Kruczyk

specjalista anestezjologi i intensywnej terapii, specjalista medycyny paliatywnej

Lekarz Irena Kruczyk jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz specjalistą medycyny paliatywnej. Ukończyła także dwuletnie studia podyplomowe Medycyna bólu na Uniwersytecie Jagielońskim .
Posiada doświadczenie w farmakologicznym leczeniu bólu ,zdobyte zarówno poprzez pracę w ramach poradni leczenia bólu, jak i poprzez prowadzenie pacjentów z chorobą nowotworową w ramach hospicjum domowego.
Ból jest doznaniem wielowymiarowym i jego leczenie wymaga wielokierunkowego postępowania. Głównymi celami leczenia jest poprawa jakości życia a w szczególności zmniejszenie nasilenia bólu, oraz poprawa funkcjonowania fizycznego i psychicznego osoby z bólem przewlekłym.

Specjalizacje:

Anestezjologia , leczenie bólu , medycyna paliatywna , intensywna terapiia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl