Elżbieta Koczur - Szozda

Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej Od 2009 r. jest specjalistą chirurgii onkologicznej, a od 2005 r. chirurgii ogólnej. Jej praca doktorska obroniona na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu dotyczyła raka piersi.

Od 2011 roku prowadzi Oddział Chirurgii Onkologicznej RCZ w Lubinie. Jest doświadczonym specjalistą z zakresu żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Wielokrotnie uczestniczyła w ogólnopolskich zjazdach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, na których wygłaszała wykłady dotyczące żywienia w chorobach nowotworowych. Jest Członkiem Zarządu Głównego   Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Posiada certyfikat nauczyciela TLL Europejskiego Towarzystwa Żywienia i Metabolizmu.  Posiada szerokie doświadczenie w endoskopii, wykonuje badania diagnostyczne i inwazyjne.

Specjalizacje:

onkologia , chirurgia ogólna , chirurgia onkologiczna

Placówki:

Lubin - Regionalne Centrum Zdrowia

gen. Józefa Bema 5-6 , 59-300 Lubin
tel.: 76 840 15 00
e-mail: sekretariat-rczlubin@emc-sa.pl