teleporady

Małgorzata Gołkowska

dr n. med. specjalista neonatolog, pediatra

dr n. med. Małgorzata Gołkowska jest specjalistą neonatologiem, pediatrą, z 26-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przez kilkanaście lat starszy asystent w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Stypendystka Children’s Medical Care Foundation (CMCF-USA). Absolwentka staży zagranicznych m.in. w Columbia Presbyterian Children’s Hospital w Nowym Yorku (USA) oraz w University Hospital w Groningen (Holandia).

Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (PTP), Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego(PTN) oraz European Society of Infectious Diseases (ESPID), World Society of Infectious Diseases (WSPID).

Autorka 30 publikacji krajowych i zagranicznych. Jej główne zainteresowania zawodowe to zakażenia wrodzone, profilaktyka w pediatrii oraz problemy żywieniowe okresu niemowlęcego. Zaangażowana medialnie w promocję zdrowia u dzieci.

Specjalizacje:

Neonatologia , Pediatria

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: NFZ 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl