Bres-Niewada

Ewa Bres-Niewada

dr n. med. specjalista urologii

Dr n. med. Ewa Bres-Niewada, specjalista urologii, ukończyła Studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i otrzymała dyplom lekarza z wyróżnieniem w 2001r.

Specjalizację z urologii odbywała w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2010 r. zdała egzamin specjalizacyjny i uzyskała tytuł FEBU. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w 2010 r. Temat rozprawy doktorskiej: "Możliwości i ograniczenia metody przezskórnej nefrolitotrypsji w leczeniu chorych z kamicą nerki podkowiastej”.

Pracuje w Szpitalu Świętej Anny w Piasecznie jako konsultant oraz w Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez prof. Piotra Radziszewskiego na stanowisku adiunkta.

Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących technik minimalnie inwazyjnych w urologii, m.in. w Hamburgu, Barcelonie, Patras, Lipsku, Paryżu i Mediolanie.

Jest autorką i współautorka kilkunastu publikacji w czasopismach  i podręcznikach polskich i międzynarodowych oraz kilkudziesięciu doniesień zjazdowych na konferencjach polskich i międzynarodowych. Od 2013 r. jest edytorem sekcji “Urolithiasis” międzynarodowego czasopisma Central European Journal of Urology.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego, European Association of Urology (EAU), European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS).

Od 2013 r. jest członkiem zarządu i sekretarzem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Jej główne zainteresowania zawodowe to kamica moczowa, laparoskopia i inne techniki minimalnie inwazyjne, urologia onkologiczna.

W Szpitalu św. Anny w Piasecznie zajmuje się głównie endoskopowym leczeniem kamicy (zabiegi RIRS) oraz diagnozuje, konsultuje i kwalifikuje pacjentów do zabiegów urologicznych.

Specjalizacje:

urologia , RIRS , leczenie kamicy

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl