Izabela Bancewicz

psychiatra, psycholog, terapeuta

Psycholog dziecięcy
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu psychologii klinicznej. Ukończyła kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.

Od 1999 roku pracuje jako psycholog w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń wieku rozwojowego. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży, zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców. Wśród problemów wieku dziecięcego szczególnie interesuje ją autyzm dziecięcy.

W latach 2002- 2004 pracowała jako psycholog w Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci. Zajmowała się diagnostyką funkcji poznawczych (m. in. funkcji językowych, pamięci, myślenia abstrakcyjnego). Prowadziła ćwiczenia stymulujące aktywność poznawczą przeznaczone dla osób po przebytych udarach i urazach mózgowych oraz z różnym stopniem zaawansowania choroby otępiennej.

Specjalizacje:

psychologiczna

Placówki:

Wrocław - EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

ul. Pilczycka 144 , Wrocław
tel.: 71 71 17 400
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl