Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Nasze centrum medyczne prowadzi kompleksową opiekę zdrowotną z zakresu medycyny pracy. Oferujemy atrakcyjne pakiety medyczne dla firm. Oferta medycyny pracy dostępna jest również dla osób prywatnych.

Podstawowe informacje:

oferta medycyny pracy dedykowana jest małym i dużym firmom
badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonujemy w centrach medycznych zlokalizowanych we Wrocławiu i Oleśnicy
badania medycyny pracy wykonujemy również odpłatnie osobom prywatnym (zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych, badania do prawa jazdy, badania uczniów i studentów, itp.)
 

Badania wstępne, okresowe i kontrolne, wizytacja stanowisk pracy oraz udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP w Państwa firmie - to trzon naszej oferty skierowanej do małych i dużych przedsiębiorstw. W skład zespołu orzeczników wchodzi lekarz medycyny pracy, lekarz okulista, neurolog oraz  laryngolog.

Punktem odniesienia naszej działalności w tym zakresie jest ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96, poz 593), która zobowiązuje każdego Pracodawcę do posiadania pisemnej umowy na badania medycyny pracy z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Poradnia medycyny pracy i lekarze w niej zatrudnieni wykonują:

badania profilaktyczne pracowników do pracy: wstępne, okresowe, kontrolne – na podstawie umów z zakładami pracy
badania pracowników biurowych
badania kierowców- do prawa jazdy
badania pracowników pracujących na wysokości
badania pracowników fizycznych (monterzy, spawacze, pracownicy produkcji, itp.)
badania pracowników mających kontakt z żywnością, badania do celów sanitarno- epidemiologicznych („do książeczki”)
badania uczniów, studentów
badania pilotów wycieczek, przewodników miejskich
badania osób ubiegających się o aplikację lub objęcie urzędu: sędziego, prokuratora, kuratora, komornika sądowego, syndyka
badania lekarskie kandydatów do Izb Lekarskich, Aptekarskich, Farmaceutycznych, Pielęgniarek i Położnych, Diagnostów Laboratoryjnych
 

Badania medycyny pracy realizujemy w schemacie blokowym - w jednym czasie w gabinetach przyjmują lekarze medycyny pracy oraz specjaliści: laryngolog, okulista i neurolog, co w większości przypadków pozwala nam na wydanie zaświadczenia pracownikowi w tym samym dniu. Możliwe jest to także dlatego, ponieważ dostępne w jednym miejscu są także:

gabinet zabiegowy (EKG, pobranie krwi)
pracownia RTG
gabinet psychotechniki – badania psychotechniczne kierowców, pracowników na wysokości, itp.
 

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, przed przystąpieniem do badań, każdy Pracodawca zobowiązany jest do podpisana stosownej umowy. W placówkach medycznych Aktywnego Centrum Zdrowia we Wrocławiu proponujemy dwa warianty umów, w zależności od preferencji Pracodawcy:

umowa cen jednostkowych (rozwiązanie dla małych firm) - płatność za każdą zrealizowaną usługę, rozliczenie odbywa się raz w miesiącu na podstawie wystawionej faktury, zgodnie z ilością zrealizowanych usług medycznych
umowa ryczałtowa (rozwiązanie dla dużych firm) - stała miesięczna opłata, uzależniona od ilości pracowników.
 

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja