Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami płuc, chorobami układu oddechowego oraz leczeniem bezdechu sennego.

Ponadto istnieje możliwość wykonania spirometrii - badania, które mierzy objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego, pozwalającego na ocenę wydolności układu oddechowego pacjenta, co ma szczególne znaczenie przy leczeniu POCHP i astmy.

Bezdech senny

Obturacyjny bezdech senny to schorzenie polegające na utrudnieniu oddychania włącznie z zatrzymaniem oddechu podczas snu ponieważ napięcie mięśni gardła zmniejsza się i dochodzi do zamknięcia gardła i bezdechu. Wystąpieniu bezdechu sprzyja pozycja leżąca na wznak.

Pojawienie się bezdechu zależy od czynników związanych z budową ciała, zmniejszających drożność gardła, takich jak:

otyłość (nadmiar tkanki tłuszczowej szyi uciska na ściany gardła)
zwiększenie masy języka
długi języczek i podniebienie miękkie
cofnięta żuchwa

Objawy sugerujące OBS:

poranne zmęczenie
kłopoty z pamięcią i koncentracją uwagi
senność w ciągu dnia
chrapanie i dławienie się,przerywające regularny oddech
często oddawany mocz w nocy
obniżona sprawność seksualna

Zagrożenia związane z OBS:

nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie
zaburzenia rytmu sercaprze
mijające ataki niedokrwienia serca lub mózgu
udar mózgu
niewydolność serca
zespół metaboliczny, cukrzyca
wypadki komunikacyjne (7 x częściej powodowane przez osoby z OBS niż zdrowych)
zwiększenie śmiertelności

Koszt konsultacji pulmonologicznej: 110 zł

Koszt konsultacji kontrolnej (po badaniu bezdechu sennego): 80 zł

Badanie poligraficzne (w domu) + konsultacja pulmonologiczna: 400 zł

Badanie polisomnograficzne (w przychodni) + konsultacja pulmonologiczna: 800 zł

Wrocław, ul. Łowiecka 24: dr n. med. Paweł Piesiak
lek. med. Otylia Kichler
lek. med. Ewa Gluza

 

 

Informacja i rejestracja