Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu specjalizuje się we wstępnej diagnostyce i leczeniu pacjentów z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi, a także profilaktyce chorób, m.in. krążenia, układu oddechowego, płuc, cukrzycy itd. W przypadku konieczności wykonania szczegółowych badań pacjenci są kierowani do poradni specjalistycznej NFZ.

Do głównych zadań Poradni podstawowej opieki zdrowotnej należy m.in.:

●     wstępna diagnostyka lekarska

●     wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych (wykonujemy badania diagnostyczne we wrocławskich placówkach naszej Poradni)

●     ustalenie leczenia

●     skierowanie do poradni specjalistycznych

●     działania profilaktyczne i promocja zdrowego trybu życia

 

Nasi lekarze w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24:

●     lek. med. Agnieszka Błażków-Marchewka

●     lek. med. Aneta Radecka-Gabinet

●     lek. med. Magdalena Sławińska

●     lek. med. Elżbieta Turniak

●     dr n. med. Edyta Karasek

●     lek. med.  Stanisława Dajczer-Kaczmarzyk

●     lek. med. Greta Nurkowska

●     dr hab. n. med. Donata Kurpas

●     lek. med.  Anna Reszko

●     lek. med. Marek Nosal

●     lek. med. Tomasz Chmielewski

●     lek. med. Anna Dębicka

●     dr n. med. Urszula Grata-Borkowska

●     lek. med. Aleksandra Skrzynecka

●     lek. med. Wojciech Gandecki

●     lek. med. Izabela Smoła

●     lek.med. Michał Kłobukowski

 

Nasi lekarze w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Królewskiej 30:

●     lek. med. Ewa Michajłow

●     lek. med. Zbigniew Zołoteńki

●     lek. med. Elżbieta Dyba-Kachnikiewicz

●     lek. med. Ewelina Sabiniewicz

●     lek. med. Magdalena Paprota – Junik

 

Nasi lekarze w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Celtyckiej 9/1:

●     lek. med. Anna Sztuk

●     lek. med. Katarzyna Gul-Gołębiowska

●     lek. med. Maria Witkowska

●     lek.med. Natasza Błaszczyna

●     lek.med. Justyna Adamczyk

●     lek.med. Magdalena Paprota-Junik

 

Nasi lekarze w Poradni podstawowej opieki zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 148:

●     lek. med. Wojciech Gandecki

●     lek.med. Anna Świetlicka

●     lek. med. Daniela Bacia-Nowosad

●     lek. med. Katarzyna Kałwa

●     lek. med. Elżbieta Dyba-Kachniewicz

●     lek. med. Paweł Szajner

●     lek.med. Natasza Błaszczyna

●     lek.med. Patrycja Markiewicz

●     lek.med. Magdalena Paprota-Junik

●     lek.med. Justyna Adamczyk

ul. Łowiecka 24:
lek. med. Agnieszka Błażków-Marchewka
lek. med. Aneta Radecka-Gabinet

lek. med. Magdalena Sławińska
lek. med. Elżbieta Turniak
dr n. med. Edyta Karasek
lek. med.  Stanisława Dajczer-Kaczmarzyk
lek. med. Greta Nurkowska
dr hab. n. med. Donata Kurpas
lek. med.  Anna Reszko
lek. med. Marek Nosal
lek. med. Tomasz Chmielewski
lek. med. Anna Dębicka 
dr n. med. Urszula Grata-Borkowska
lek. med. Aleksandra Skrzynecka
lek. med. Wojciech Gandecki
lek. med. Izabela Smoła
lek.med. Michał Kłobukowski

ul. Królewska 30: lek. med. Ewa Michajłow
lek. med. Zbigniew Zołoteńki
lek. med. Elżbieta Dyba-Kachnikiewicz
lek. med. Ewelina Sabiniewicz
lek. med. Magdalena Paprota – Junik

ul. Celtycka 9/1: lek. med. Anna Sztuk
lek. med. Katarzyna Gul-Gołębiowska
lek. med. Maria Witkowska
lek.med. Natasza Błaszczyna
lek.med. Justyna Adamczyk

lek.med. Magdalena Paprota-Junik
ul. Pilczycka 148:

lek. med. Wojciech Gandecki,

lek.med. Anna Świetlicka

lek. med. Daniela Bacia-Nowosad

lek. med. Katarzyna Kałwa
lek. med. Elżbieta Dyba-Kachniewicz

lek. med. Paweł Szajner

lek.med. Natasza Błaszczyna

lek.med. Patrycja Markiewicz

lek.med. Magdalena Paprota-Junik

lek.med. Justyna Adamczyk

 

 

 

Informacja i rejestracja