Poradnia Geriatryczna

ul. Łowiecka 24: dr. n. med. Edyta Karasek - specjalista geriatra, specjalista chorób wewnętrznych

W poradni geriatrycznej oferujemy holistyczne podejście do pacjenta. Aby być sprawnym jako senior, należy zadbać o to wcześniej. Wiele schorzeń przyspiesza proces starzenia się organizmu i utraty jego sprawności. Odpowiednio wcześnie zdiagnozowane problemy zdrowotne i wdrożone leczenie pozwalają przywrócić witalność i zdrowie.

W naszej ofercie:

konsultacja geriatryczna
kompleksowa ocena geriatryczna

Wskazania do konsultacji geriatrycznej i kompleksowej oceny geriatrycznej:

osoba pow. 60 r.ż, u której  rodzina/ opiekunowie zauważają zmiany w zachowaniu, zaburzenia pamięci, pogorszenie sprawności,
pacjent nie był jeszcze kompleksowo badany; pacjent wykazuje niechęć do hospitalizacji; rodzina/ opiekunowie  nie mają czasu na asystowanie pacjentowi w kilkukrotnych wizytach lekarskich a pacjent nie jest w pełni samodzielny w poruszaniu się;
rodzina/ opiekunowie chcą zapobiec pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta wymagającego stałej opieki - chęć utrzymania jak największej samodzielności pacjenta

Warianty kompleksowej oceny geriatrycznej:

Wariant I: Konsultacja geriatryczna i kompleksowa ocena geriatryczna ambulatoryjna pielęgniarska:
Podczas  jednej wizyty  Specjalistyczna ocena geriatryczna bez konieczności pobytu w szpitalu zalecenia dot. dalszej terapii przedstawione przez lekarza koordynującego.

Plan badań:

konsultacja geriatryczna z pogłębionym wywiadem lekarskim
całościowa ocena geriatryczna pielęgniarska:
  • ocena sprawności funkcjonalnej,
  • ocena stanu psychicznego i umysłowego
  • ocena odżywienia organizmu
  • pomiary antropometryczne osoby starszej 
konsultacja geriatryczna podsumowująca - wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania
Czas trwania: 2 godziny

Cena: 300 zł

Wariant II: Ocena sprawności ruchowej seniora ( fizjoterapeuta).:
Przeprowadzana jest u pacjentów, których lekarz geriatra zakwalifikował do rehabilitacji ruchowej. Celem oceny jest ocena  sprawności ruchowej i wydolności  wysiłkowej, aby dobrać ćwiczenia dostosowane do możliwości pacjenta.

Plan badań:

fizjoterapeutyczna ocena:
  • sprawności ruchowej ( test Berga),
  • wydolności wysiłkowej ( 6 minutowy/ 2 minutowy  test marszu),
  • kwalifikacja do gimnastyki senioralnej (TUG),
wnioski: przy konieczności wsparcia chodu ustalenie rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego. Konieczność kontrolnej konsultacji geriatrycznej celem podsumowania i ustalenia zaleceń
Czas trwania: 1 godzina

Cena: 100 zł

Podczas każdego programu nasz lekarz geriatra ustala indywidualny plan diagnostyki i leczenia dla każdego pacjenta.

Informacja i rejestracja