Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych we Wrocławiu zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie chorób zakaźnych o etiologii bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej, diagnostykę i leczenie chorób tropikalnych oraz wykonywanie badań w zakresie diagnostyki: biochemicznej, serologicznej, molekularnej, parazytologicznej, mikrobiologicznej.

 

Nasi lekarze w Poradni chorób zakaźnych we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24:

●     dr n. med. Małgorzata Inglot

●     dr n. med. Aleksandra Szymczak

●     dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

 

Poradnia chorób zakaźnych obejmuje pacjentów kompleksową opieką medyczną w zakresie m.in.:

●     przeprowadzania kompleksowych badań pod kątem zakażenia

●     profilaktyki i leczenie chorób zakaźnych, w tym chorób tropikalnych

●     udzielania pomocy w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu i w zaostrzeniach przebiegu schorzeń

●     konsultowania pacjentów kierowanych przez lekarzy innych specjalności

●     wystawiania opinii, kierowanie na leczenie szpitalne w oddziałach zakaźnych

 

Zaleca się skontaktowanie z lekarzem specjalistą w przypadku gdy m.in.:

●     doszło do kontaktu z osobą chorą lub nosicielem czynników zakaźnych lub przedmiotami skażonymi wydzielinami ciała osoby zakażonej

●     występują objawy choroby zakaźnej lub istnieje podejrzenie zakażenia – szczególnie po powrocie z krajów lub rejonów objętych epidemią choroby zakaźnej

●     skóra i białka oczu są zażółcone

 

 

ul. Łowiecka 24: dr n. med. Małgorzata Inglot
dr n. med. Aleksandra Szymczak
dr n. med. Anna Szymanek-Pasternak

 

 

Informacja i rejestracja