Poradnia Alergologiczna Dziecięca

W poradni przyjmowane są dzieci i młodzież do 18-go roku, u których występują objawy różnego rodzaju alergii: pokarmowych, wziewnych, kontaktowych itp. W poradni alergologicznej dziecięcej lekarz specjalista alergolog decyduje o diagnostyce (spirometria, testy alergologiczne, badania laboratoryjne), a następnie ustala tryb leczenia, w tym m.in. zleca odczulanie.

Wrocław, ul. Łowiecka 24: dr n. med. Ewa Jagiełło
dr n. med. med. Iwona Nowak-Knapski
lek. med. Janina Pawłowicz

 

Informacja i rejestracja