Bezpłatna kolonoskopia

Bezpłatna kolonoskopia

Projekt UE kolonoskopia Ozimek

Zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa opolskiego na bezpłatne badania kolonoskopowe, realizowane w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską, projektu "Poprawa dostępności do badań diagnostycznych dla mieszkańców województwa opolskiego w kierunku wykrycia nowotworów jelita grubego w celu podtrzymania ich aktywności zawodowej ".

Kolonoskopia to badanie endoskopowe całego jelita grubego, z możliwością pobierania wycinków oraz usuwania polipów jelita grubego. Badanie jest wykonywane w krótkim dożylnym znieczuleniu, pod nadzorem anestezjologa.

Badania są dofinansowane ze środków unijnych i przeznaczone dla osób, spełniających następujące kryteria:

wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorującego na raka jelita grubego
osoby w wieku 25–49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP co 2-3 lata  ( w tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z poradni genetycznej)

Osoby spełniające powyższe kryteria wiekowe, muszą dodatkowo spełniać warunki:

nieobecność krwi w stolcu, (jeśli przyczyną krwawień są hemoroidy / żylaki odbytu /pacjent może wziąć udział w programie)
brak wyraźniej zmiany rytmu wypróżnień w ciągu ostatnich miesięcy (np. pojawienie się biegunek lub zaparć, bez wyraźnego powodu)
brak chudnięcia lub niedokrwistości, stwierdzonej w badaniach krwi (gdy przyczyna tych objawów jest niewyjaśniona)

W ramach badania zapewniamy:

bezpłatne wykonanie badania kolonoskopii diagnostycznej
pobranie wycinków oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu
polipektomię (usunięcie polipów o wielkości do 10mm oraz poddanie ich badaniu histopatologicznemu)
preparat, przy pomocy którego należy przygotować się do badania
bezpłatne znieczulenie/(sedacja)

Przed badaniem należy wypełnić ankietę kwalifikacyjną (ankieta jest jednocześnie skierowaniem):

Ankieta kolonoskopia
W programie nie mogą brać udziału osoby, które:

miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat
mają objawy kliniczne, sugerujące istnienie raka jelita grubego

O projekcie:

Celem  projektu jest zwiększenie świadomości osób aktywnych zawodowo z terenu województwa opolskiego poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka jelita grubego – kolonoskopii przesiewowej, w okresie: 01.06.2017-30.06.2019.

Projekt ma za zadanie promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów oraz wyrobienie nawyku samokontroli poprzez zwiększenie udziału mieszkańców w regularnych badaniach profilaktycznych.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym w Polsce nowotworem złośliwym (10% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe) i stanowi główną przyczynę zgonów. Znajomość objawów i regularne wykonywanie badań profilaktycznych są kluczowe dla rozpoznania tej choroby, podjęcia odpowiedniego leczenia co w rezultacie powoduje wydłużenie aktywności zawodowej.

Projekt zakłada również zakup aparatury medycznej niezbędnej w skutecznym, innowacyjnym i bezpiecznym badaniu jelita grubego, ułatwienie dostępu do nowoczesnych technik diagnostyczno-leczniczych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa i komfortu pacjenta.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość Projektu wynosi:  1 147 036,80 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 089 684,96 zł, co stanowi  95 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  57 351, 84 zł, co stanowi 5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Na kolonoskopię można zapisać się telefonicznie lub osobiście:

SZPITAL ŚW. ROCHA W OZIMKU

ul. Częstochowska 31 

46-040 Ozimek

kontakt telefoniczny:

kom. 661 300 215 – kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00

tel. 77 42 73 400

kontakt mailowy:

magdalena.kunysz@emc-sa.pl

Informacja i rejestracja

661 300 215 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00)