Diagnostyka i leczenie geriatryczne

Diagnostyka i leczenie geriatryczne

Pobyty szpitalne, pakiety ambulatoryjne, telekonsultacje oraz wizyty domowe.

 

Ochrona  zdrowia u osób starszych to ograniczanie tempa powstawania deficytów w zdrowiu oraz zmniejszanie negatywnych konsekwencji występowania współistniejących chorób. Geriatria indywidualnie ocenia predyspozycje organizmu do starzenia się opierając terapię na wspieraniu jego najsilniejszych  i najsłabszych punktów. W ramach programu geriatrycznego realizowana może być diagnostyka będąca odpowiedzią na: nagłe spowolnienie chodu, powtarzające się upadki, nasilające się problemy  z zapamiętywaniem, utratę orientacji w przestrzeni i czasie, nagłą utratę samodzielności ruchowej i/lub sprawności poznawczej. Dopełnieniem programu jest propozycja terapii geriatrycznej.

W Szpitalu realizujemy diagnostykę i leczenie geriatryczne w ramach NFZ (przejdź do zakładki Oddziału Geriatrycznego) oraz za odpłatnością. Oferta płatna jest dostępna poniżej.

 SZPITALNY PAKIET DIAGNOSTYCZNY (5 lub 7 dni) | 3600 zł / 3940 zł

 • Kompleksowa diagnostyka realizowana w  warunkach szpitalnych obejmująca autorski pakiet badań laboratoryjnych, zestaw testów  funkcjonalno-sprawnościowych i  neuropsychologicznych, konsultacje specjalistyczne oraz zestaw badań diagnostycznych wynikających z zaleceń lekarza koordynującego.
 • Analiza dotychczasowej farmakoterapii oraz optymalizacja zestawu  przyjmowanych leków.
 • Edukacja dietetyczna oraz 30 min ćwiczeń usprawniających w aktywne dni pobytu.
  (Zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany jest do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta i ustalany indywidualnie przez Kierownika Rehabilitacji)

 JEDNODNOWY PAKIET DIAGNOSTYKI GERIATRYCZNYJ  (badania w przychodni w jeden dzień) | 950 zł

 • Wywiad lekarski oparty o standard Całościowej Oceny Geriatrycznej,
 • Pakiet diagnostyczny: konsultacja neuropsychologiczna, edukacja dietetyczna,  ocena fizjoterapeutyczna – diagnostyka funkcjonalna,
  USG, RTG, EKG, ciśnienie, pomiary antropometryczne,  autorski pakiet badań laboratoryjnych.
 • Raport z zaleceniami i wizyta podsumowująca.

 POBYT LECZNICZY GERIATRYCZNY | 220 zł/dzień PS (1) / 260 zł/dzień PNS (2)
Ze względu na różny stopień samodzielności Pacjentów pobyt leczniczy występuje w dwóch wariantach uwzględniających stopień sprawności pacjenta (wg skali ADL) – (1) pacjent samodzielny PS, (2) pacjent niesamodzielny PNS.

 • Kwalifikacja do pobytu (w tym ocena stopnia samodzielności pacjenta).
 • Podstawowe badania laboratoryjne i diagnostyczne wg zaleceń lekarza.
 • Analiza dotychczasowej farmakoterapii oraz optymalizacja zestawu  przyjmowanych leków.
 • Edukacja dietetyczna oraz 30 min ćwiczeń usprawniających w aktywne dni pobytu.
  (Zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany jest do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta i ustalany indywidualnie przez Kierownika Rehabilitacji)

WIZYTA DOMOWA LEK. SPEC. GERIATRY (wizyta planowa, do ok 20 km od Szpitala) | 250 zł (dopłata za dojazd w odległości powyżej 20 km od Szpitala jest ustalana indywidualnie)

TELEKONSULTACJE GERIATRYCZNE dla pacjentów po przebytym leczeniu w Szpitalu Geriatrycznym | 60 zł

KONSULTACJA GERITRYCZNA DIAGNOSTYCZNA W PORADNI PRZYSZPITALNEJ | 150 zł

KONSULTACJA GERITRYCZNA - KOLEJNA WIZYTA - W PORADNI PRZYSZPITALNEJ | 120 zł

 

WARUNKI POBYTOWE (dotyczy pobytów szpitalnych)

 • usługi realizowane są w tzw. budynku C, w oddziale 23-osobowym,
 • pacjenci przebywają w pokojach 2 osobowych, wyposażonych w własne zaplecze sanitarne,
 • opiekę nad pacjentami sprawuje zespół medyczny w trybie 24h/7dni,
 • na każdym piętrze do dyspozycji Pacjentów jest aneks kuchenny,
 • Pacjenci mają do dyspozycji świetlicę oraz na każdym piętrze kącik seniora,
 • pobyt jest objęty usługą koordynacji realizowaną przez Koordynatora Pacjenta.

WARUNKI REALIZACJI OFERTY

 • Skorzystanie z usługi wymaga wcześniejszego umówienia terminu.
 • Pobyt stacjonarny realizowany jest w trybie hospitalizacji planowej i podlega Regulaminowi pobytu w Szpitalu.
 • O przyjęciu do Szpitala decyduje lekarz podczas kwalifikacji. 
 • Oferta nie podlega finansowaniu w ramach NFZ. (Zasady i warunki przyjęcia na oddział geriatryczny w ramach NFZ dostępne są w Zakładce Oddział.)
 • Koszt leczenia można również pokryć płatnością ratalną (MediRaty). Współpracujemy również z firmami ubezpieczeniowymi.
 • Zakres czynności fizjoterapeutycznych dostosowany jest do stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta i ustalany indywidualnie przez Kierownika Rehabilitacji.

LEKARZ PROWADZĄCY (dotyczy pobytów szpitalnych) - lek. med. Anna Torbus

Lekarz Oddziału udziela informacji dotyczących stanu zdrowia Pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 14:00. Informacje udzielane są osobom do tego upoważnionym.

OSOBA DO KONTAKTU
Koordynator Pacjenta - Anna Seweryn | tel. +48 739 047 347 (godz. 8.00 - 15.30; telefon jest czynny w dni robocze)
e-mail: katowice@emc-sa.pl

(Informujemy, że Koordynator Pacjenta nie udziela informacji na temat przyjęć do Szpitala w ramach NFZ.)

Koordynator Pacjenta