Płusa

Tadeusz Płusa

Prof. dr hab. n. med. specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, pulmonologii i alergologii

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Płusa
Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, pulmonologii i alergologii, ordynator oddziału wewnętrznego i chorób płuc Szpitala św. Anny w Piasecznie.

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne , choroby płuc (pneumonologia) , choroby alergiczne (alergologia)

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl